Ứng xử với doanh nghiệp cạn tiền, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ: 'Chúng tôi đang lập đề án khẩn trương'

Ứng xử với doanh nghiệp cạn tiền, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ: 'Chúng tôi đang lập đề án khẩn trương'