Phao cứu sinh cho người lao động mất việc

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2009. Với 3 chế độ: trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm, chính sách này không chỉ góp phần chia sẻ kịp thời khó khăn với người lao động khi không may mất việc làm mà còn hỗ trợ họ nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động. Bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành 'phao cứu sinh' cho người lao động khi lâm vào cảnh thất nghiệp.Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phao-cuu-sinh-cho-nguoi-lao-dong-mat-viec-59748.htm