Mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ở Hải Dương

Xã Lê Hồng có hơn 2.600 hộ dân với hơn 8.300 nhân khẩu ở 7 thôn. Trên địa bàn xã hiện có 25 công ty, doanh nghiệp, xưởng sản xuất, 43 hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh...Tình hình kinh tế-xã hội của địa phương đang phát triển, nhu cầu sử dụng điện và nguyên vật liệu dễ cháy phục vụ sản xuất ngày càng gia tăng, trong khi yêu cầu của công tác an toàn trong phòng cháy, chữa cháy cũng như nhận thức của người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.Nhiều thôn, xóm có đường giao thông nhỏ hẹp, tập trung nhiều nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền kề, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh không bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo tiêu chuẩn hiện hành.Ra mắt mô hình Tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn xã Lê Hồng.Trước thực tế đó, xã Lê Hồng đã quyết định thành lập Tổ tự quản về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kinh phí mua trang, thiết bị được huy động từ nguồn xã hội hóa.Tổ tự quản về phòng cháy, chữa cháy xã Lê Hồng có 36 thành viên (có 1 tổ trưởng và 2 tổ phó). 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã ủng hộ, đóng góp kinh phí xây dựng mô hình, mua sắm công cụ phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Các thành viên trong Tổ được lực lượng phòng cháy, chữa cháy công an huyện tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.Các thành viên Tổ tự quản thực hành phun nước chữa đám cháy trên cao.Mỗi tháng Tổ họp 1 lần nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đề ra trong tháng tiếp theo. Cùng với việc xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Tổ sẽ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân trên địa bàn.NGUYỄN QUỐC VINH