Hỗ trợ 10 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo

Bình quân mỗi người nhận được số tiền từ 25 triệu đồng. Số tiền trên do Công đoàn vận động tập thể lao động chung tay đóng góp, hỗ trợ, giúp các trường hợp lao động có kinh phí chữa bệnh kịp thời. Đây cũng là hoạt động hằng năm của Công đoàn cơ sở nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với người lao động.Lan Mai