Đến 2030, cần đầu tư thay thế gần 12.000 xe buýt thân thiện môi trường

Đến 2030, cần đầu tư thay thế gần 12.000 xe buýt thân thiện môi trường