Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 3,4 ngàn lao động

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, những tháng cuối năm, trung tâm sẽ tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm và 5 văn phòng đại diện tại các huyện, thành phố, nhằm tạo điều kiện để các đối tượng sớm quay lại thị trường lao động.Nguyễn Hòa