Apax Holdings 9 tháng đạt 17% mục tiêu lợi nhuận, dòng tiền từ kinh doanh âm

Công ty cổ phần Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) mới đây đã có báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt gần 374 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Apax Holding cho biết chỉ tiêu này giảm do doanh thu công ty mẹ giảm. Theo báo cáo tài chính riêng quý III, công ty mẹ Apax Holding không có doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ mà doanh thu đến từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Trong quý III, chi phí tài chính và chi phí bán hàng của doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh từ 33,5 tỷ đồng lên 62,5 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế là 776 triệu đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 là hơn 5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của doanh nghiệp giảm 24% so với cùng kỳ, đạt gần 1.043 tỷ đồng do doanh thu công ty mẹ giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 24 tỷ đồng.

So với kế hoạch doanh thu 2.190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng đặt ra cho năm 2022, doanh nghiệp thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 17% mục tiêu lợi nhuận.

9 tháng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm hơn 266,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 gần 106 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng âm gần 18 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động đầu tư cũng âm 48 tỷ đồng khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm gần 333 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản Apax Holdings tăng gần 181 tỷ đồng so với đầu năm, lên 4.809 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 42% so với đầu năm, lên khoảng 1.839 tỷ đồng, chiếm tới 38% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu công ty tăng 53 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.618 tỷ đồng.

Vừa qua, hàng loạt trung tâm Anh ngữ Apax Leaders bị giáo viên tố nợ lương, phụ huynh đòi tiền. Apax English là công ty con của Apax Holdings. Tỷ lệ sở hữu của Apax Holdings tại đây là 66,36%. Ngày 15/11, ông Nguyễn Ngọc Thủy (shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT Apax Holdings - có văn bản giải trình tới Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc này, cho biết đang phối hợp để có những phương án xử lý phù hợp. Shark Thủy cho biết không có ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình quản trị của Apax Holdings vì doanh nghiệp này là công ty mẹ và hoạt động độc lập với Apax English. 

Nguồn: dantri.com.vn