Báo Hà Nội: Tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

(HNM) - Đây là một trong những kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong giai đoạn 2013-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025 trong Thông báo số 20/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát ngày 24-1.

Thông báo nêu rõ: Để tăng cường tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương liên quan bảo đảm phương tiện, trang bị cho các lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt hiệu quả thiết thực... 

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1023321/tim-kiem-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-si-con-thieu-thong-tin