Báo Hà Nội: Quy định mới về điều kiện đối với hành khách bay nội địa

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/1023213/quy-dinh-moi-ve-dieu-kien-doi-voi-hanh-khach-bay-noi-dia