Báo Hà Nội: Quý I-2022, thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án) đã có cuộc họp vào chiều 25-1. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hoan nghênh các đơn vị thường trực của Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam... đã gương mẫu, đi đầu, chủ động triển khai các công việc ngay sau Hội nghị triển khai Đề án, kết quả đến nay rất khả quan.

Để việc triển khai tiếp tục bảo đảm hiệu quả, tiến độ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị từng thành viên Tổ công tác căn cứ vào chương trình công tác năm 2022 để triển khai nhiệm vụ của cá nhân, gắn với trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình phụ trách.

Bên cạnh đó, các thành viên Tổ công tác phải phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đại tướng Tô Lâm đề nghị thành viên Tổ công tác tích cực tham gia những vấn đề chung của Đề án, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả Đề án này; tăng cường trao đổi trực tiếp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh... Trước mắt, các thành viên Tổ công tác tập trung chỉ đạo những công việc phải hoàn thành trong quý I-2022, nhất là việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, có sự kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm nguyên tắc khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính...

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1023405/quy-i-2022-thuc-hien-25-dich-vu-cong-thiet-yeu-ket-noi-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu