Báo Hà Nội: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động

(HNM) - Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), năm 2022, Cục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, các địa phương tiếp tục phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, liên thông, kết nối chặt chẽ cung - cầu về lao động, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ để đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ này, các bên tập trung hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm để trình cấp có thẩm quyền vào quý IV-2022; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động. Đồng thời, toàn ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, giám sát về lĩnh vực lao động, việc làm...

Hiện tại, cả nước có 50,7 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, trong đó 67,7% số người trong độ tuổi tham gia thị trường lao động. 

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1023183/nghien-cuu-xay-dung-co-so-du-lieu-ve-lao-dong