Báo Hà Nội: Khen thưởng 265 tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch

(HNM) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1 năm 2022).

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 60 tập thể, 205 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các tập thể được khen thưởng: Khối đơn vị thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội có 46 tập thể, Công an thành phố Hà Nội 14 tập thể. Cá nhân được khen thưởng: Công an thành phố Hà Nội có 108 cá nhân; khối đơn vị thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội 77 cá nhân; UBND quận Hai Bà Trưng 20 cá nhân.

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1023184/khen-thuong-265-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-phong-chong-dich