Báo Hà Nội: Hơn 93.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

(HNM) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin, hiện cả nước có hơn 93.000 lao động nước ngoài thuộc diện được cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Đại đa số doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài có ký kết hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội cho những người làm việc từ 1 năm trở lên; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đây là nhóm lao động có trình độ cao, là chuyên gia, thường giữ vị trí quản lý trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Tại Hà Nội, năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp mới và cấp lại giấy phép cho hơn 10.000 lao động, bằng 11% số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên phạm vi cả nước. Trong năm 2022, công tác cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tiếp tục được ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng thực hiện.

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1023236/hon-93000-lao-dong-nuoc-ngoai-dang-lam-viec-tai-viet-nam