Báo Hà Nội: Hà Nội đã xử lý 214.696 phản ánh về phòng, chống dịch Covid-19 qua Tổng đài 1022

(HNMO) - Ngày 21-1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng tham dự.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2021, đồng hành cùng với thành phố và người dân phòng, chống đại dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đưa vào vận hành Tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh, giải đáp kiến nghị của công dân, tổ chức về phòng, chống dịch Covid 19. Đến nay, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận 221.784 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh của người dân về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, qua đó đã có 214.696 phản ánh được giải quyết, xử lý, số còn lại được chuyển cơ quan liên quan xác minh...

Sở đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) và một số doanh nghiệp triển khai các ứng dụng phòng, chống dịch. Trong đó phải kể đến việc triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra, vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ truy vết trong chống dịch; xây dựng bản đồ dịch tễ của thành phố Hà Nội; triển khai phần mềm quản lý F1, F0 tại nhà; phần mềm xét nghiệm... góp phần phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Kết thúc năm 2021, khối doanh nghiệp bưu chính viễn thông đạt doanh thu 35.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020 (trong đó, doanh thu doanh nghiệp viễn thông đạt 25.500 tỷ đồng; doanh thu doanh nghiệp bưu chính đạt 9.500 tỷ đồng). Khối các doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử trên địa bàn thành phố đạt tổng doanh thu 321.315 tỷ đồng.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông được nâng cao. Đặc biệt, trong năm 2021 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố, trọng tâm là tuyên truyền Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tham mưu xử lý các nhiệm vụ đột xuất, bất thường...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, năm 2022 là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Chuyển đổi số là một sự chuyển đổi mang tính cách mạng, thay đổi phương thức vận hành của một ngành, một tổ chức, do đó Sở Thông tin và Truyền thông cần nỗ lực, tập trung tham mưu UBND thành phố triển khai và hướng dẫn các đơn vị của thành phố thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội; chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, Sở cần tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy - UBND thành phố và các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục tham mưu các giải pháp phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông theo hướng hiện đại, phục vụ chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác hạ ngầm các tuyến phố, tạo mỹ quan đô thị...

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1023068/ha-noi-da-xu-ly-214696-phan-anh-ve-phong-chong-dich-covid-19-qua-tong-dai-1022