Báo Hà Nội: Chủ động phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn thời tiết hanh khô

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 174/UBND-NC về việc tích cực bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn thời tiết hanh khô và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy, chữa cháy cho người dân, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nêu tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố. Trong đó tập trung chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

UBND thành phố cũng lưu ý UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra 100% đối với cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo quy định; vận động các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mở lối thoát nạn thứ 2, phá dỡ bỏ “chuồng cọp”, lồng sắt kiên cố...

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1023180/chu-dong-phong-chay-chua-chay-trong-giai-doan-thoi-tiet-hanh-kho