Báo Tài Chính: UNESCO công nhận Hà Nội là thành phố sáng tạo

UNESCO vừa công nhận nơi đây là thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế nhờ sự giao thoa, sáng tạo của nhiều nền văn hóa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/media/video-unesco-cong-nhan-ha-noi-la-thanh-pho-sang-tao-314814.html

Tìm kiếm:✨

  • UNESCO, Giao thoa, Công nhận, Sáng tạo, Văn hóa, Thiết kế, Thành phố, Lĩnh vực, Hà Nội