Báo Tài Chính: Hà Nội sẽ xử phạt hành vi gây ô nhiễm từ than tổ ong

Từ 01/01/2021, Hà Nội sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/media/video-ha-noi-se-xu-phat-hanh-vi-gay-o-nhiem-tu-than-to-ong-314857.html

Tìm kiếm:✨

  • Than tổ ong, Nhiên liệu, Ô nhiễm, Vi phạm hành chính, Ô nhiễm môi trường, Xử phạt, Hành vi, Hà Nội, Sử dụng