Báo ANTĐ: Hà Nội triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa

Theo thống kê, mỗi ngày Hà Nội thải ra môi trường từ 4.000 đến 5.000 tấn rác, trong đó, có khoảng khoảng 80 tấn là nhựa và túi nylon. Trước tình trạng này, TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/ha-noi-trien-khai-cac-giai-phap-nham-giam-thieu-rac-thai-nhua/831762.antd

ANTĐ

Tìm kiếm:✨

  • Túi nylon, Rác thải, Nhựa, Thải ra, Tp Hà Nội, Giảm thiểu, Rác, Ban hành, Giải pháp, Thống kê, Hạn chế, Môi trường, Triển khai, Kế hoạch, Tình trạng, Hà Nội