Báo VOV: Hà Nội có thiếu các trạm quan trắc không khí?

Giữa những ngày Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng chúng ta đặt câu hỏi, có hay không việc thiếu các trạm quan trắc để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-co-thieu-cac-tram-quan-trac-khong-khi-962716.vov

Tìm kiếm:✨

  • Quan trắc, Ô nhiễm, Không khí, Đặt câu hỏi, Đáp ứng nhu cầu, Hà Nội, Nghiêm trọng, Người dân, Thông tin