Báo VNEWS: Hà Nội khởi công cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/ha-noi-khoi-cong-cau-vuot-nut-giao-duong-hoang-quoc-viet-nguyen-van-huyen

Tìm kiếm:✨

  • Đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, Cầu vượt, Khởi công, Hà Nội