Báo VietnamPlus: Những thước phim về ngày Hà Nội sạch bóng quân thù

Ngày này cách đây 65 năm, hàng vạn người dân thủ đô như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ngày 10/10/1954 là n gày mà thủ đô Hà Nội được hoàn toàn giải phóng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/video-nhung-thuoc-phim-ve-ngay-ha-noi-sach-bong-quan-thu/599861.vnp

Ngày 10/10/1954, ngày Hà Nội sạch bóng quân thù. Ngày này cũng trở thành mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội.

Thủ đô Hà Nội hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi bắt tay vào xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa.

(Vnews)

Tìm kiếm:✨

  • Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội, Quân thù, Sạch bóng, Gày, Thước phim, Đế quốc, Thực dân, Xã hội chủ nghĩa, Òa, Vận mệnh, Vẻ vang, Phấn khởi, Bước ngoặt, Giải phóng, Thống trị, Vỡ, Bắt tay, Thoát khỏi, To lớn, Làm chủ