Báo VietnamNet: Dân Hà Nội quay cuồng trong cơn 'khát nước'

Đến sáng 17/10, nhiều khu dân cư tại Hà Nội vẫn chưa được cấp nước sạch trở lại.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://video.vietnamnet.vn/dan-ha-noi-quay-cuong-trong-con-khat-nuoc-a-82795.html

Tìm kiếm:✨

  • Khát nước, Quay cuồng, Nước sạch, Khu dân cư, Hà Nội