Báo Tài Chính: Gần nửa triệu một hộp khẩu trang giấy, dân Hà Nội 'cắn răng' mua về chống bụi mịn

Gần nửa triệu một hộp khẩu trang giấy, dân Hà Nội 'cắn răng' mua về chống bụi mịn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Dinh dưỡng - Làm đẹp, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/media/video-gan-nua-trieu-mot-hop-khau-trang-giay-dan-ha-noi-can-rang-mua-ve-chong-bui-min-313559.html

Tìm kiếm:✨

  • Khẩu trang, Chống bụi, Cắn răng, Mịn, Mua về, Hà Nội