Báo LĐTĐ: Huyện Đông Anh phấn đấu 100% xã đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, đến nay huyện Đông Anh (Hà Nội) đã có 22/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2019, xã Dục Tú sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, qua đó, đưa huyện Đông Anh có 100% số xã đạt nông thôn mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/huyen-dong-anh-phan-dau-100-xa-dat-nong-thon-moi-vao-cuoi-nam-2019-98140.html

Khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, năm 2010 qua rà soát tại 23/23 xã có nhiều tiêu chí đạt thấp, như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, quy hoạch… Giai đoạn 2011 - 2015 tình hình kinh tế thế giới và trong nước bước vào chu kỳ khó khăn mới, gây ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của Thành phố nói chung và huyện nói riêng.

Xã Dục Tú (Đông Anh) phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. (Ảnh Tùng Nguyễn)

Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, có ít mô hình sản xuất quy mô hàng hóa, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao. Công tác Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch chuyên ngành phải điều chỉnh lại nhiều lần theo các quy hoạch của Trung ương, Thành phố gây nhiều khó khăn cho tiến độ triển khai các dự án đầu tư…

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, kịp thời xây dựng các chương trình với lộ trình, cách làm phù hợp, sáng tạo.

Đồng thời, Huyện xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá để tập trung thực hiện nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của nông dân trên địa bàn Huyện.

Đội ngũ cán bộ từ Huyện đến cơ sở luôn nỗ lực, cố gắng tập trung, từng bước vượt qua khó khăn, vướng mắc trong nhiều việc khó như: dồn điền, đổi thửa; kiên cố giao thông nông thôn, giảm nghèo, quy hoạch … đều đạt kết quả tốt.

Cụ thể, năm 2013 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Xuân Nộn, xã Nam Hồng (xã Xuân Nộn là xã điểm của Thành phố); năm 2014 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Cổ Loa, Liên Hà, Nguyên Khê, Kim Chung, Tàm Xá, Tiên Dương, Mai Lâm, Đông Hội, Vân Nội, Bắc Hồng.

Năm 2015, huyện Đông Anh có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đại Mạch, Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, Việt Hùng, Uy Nỗ, Thụy Lâm, Vân Hà, Võng La; năm 2016 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Kim Nỗ. Năm 2016 cũng là năm, huyện Đông Anh chính thức đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới.

Mặc dù đã đạt danh hiệu huyện nông thôn mới từ rất sớm, thậm chí, hiện nay huyện Đông Anh đã bắt tay triển khai xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do gặp nhiều khó khăn nên xã Dục Tú là xã cuối cùng của huyện chưa hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Đông Anh, đến cuối năm 2019, xã Dục Tú sẽ hoàn thành 19 tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, đưa Đông Anh trở thành huyện đạt 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

Tìm kiếm:✨

  • Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Huyện Đông Anh, Kim Nỗ, Xã Dục Tú, Xuân Nộn, Tàm Xá, Võng La, Thụy Lâm, Xuân Canh, Nguyên Khê, Tiên Dương, Đại mạch, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Bắc Hồng, Uy Nỗ, Vân Nội, Mai Lâm, Nam Hồng, Liên Hà