Báo KTĐT: Đông Anh bồi dưỡng công tác xây dựng chính quyền

Ngày 7/10, huyện Đông Anh tổ chức lớp bồi dưỡng công tác xây dựng chính quyền năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/dong-anh-boi-duong-cong-tac-xay-dung-chinh-quyen-cho-185-can-bo-354307.html

Tham gia lớp học có 185 đại biểu là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận; Trưởng, Phó thôn; Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố các xã: Cổ Loa, Tàm Xá, Xuân Canh, Đông Hội, Vân Hà, Thụy Lâm, Việt Hùng và Liên Hà. Đây là lớp thứ 3 được huyện tổ chức trong năm 2019.

Đại biểu tham gia lớp học.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Mạnh Toan - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Chính phủ truyền đạt nội dung các chuyên đề gồm: Tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố theo Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Xây dựng Quy chế Dân chủ; Thực hiện Quyết định số 16 của UBND TP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ Dân phố trên địa bàn Hà Nội.

Một số nội dung về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được nhấn mạnh như: Hoạt động của thôn, tổ dân phố bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư, tuân thủ pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã, sự hướng dẫn, triển khai công tác của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Cùng với đó là quy định thẩm quyền, thành lập mới, sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố; ghép khu vực dân cư mới hình thành vào thôn, tổ dân phố. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, quyền lợi, khen thưởng, xử lý kỷ luật vi phạm đối với trưởng, phó thôn; tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố…

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã nắm được những quy định về chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở.

Lâm Nguyễn

Tìm kiếm:✨

  • Tàm Xá, Thụy Lâm, Xuân Canh, Tổ phó, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Liên Hà, Tổ dân phố, Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Mặt trận Tổ quốc, VÂN HÀ, Tổ trưởng, Bồi dưỡng, Cấp xã, Ban hành quy chế, Tự quản, Bí thư chi bộ, Việt Hùng, Lớp học