Báo VTC: Tách làn riêng cho xe buýt gây ùn tắc giao thông hơn?

Kế hoạch nghiên cứu mở làn riêng cho xe buýt trên một số tuyến đường của Hà Nội có thể tăng hiệu quả hoạt động của xe buýt, giảm ùn tắc giao thông hay không?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/tach-lan-rieng-cho-xe-buyt-gay-un-tac-giao-thong-hon-d500020.html

VTC 1

Tìm kiếm:✨

  • Ùn tắc giao thông, Xe buýt, Tuyến đường, Nghiên cứu, Kế hoạch, Hiệu quả, Hà Nội, Hoạt động