Báo VTC: Khu vực nhà máy Rạng Đông sắp được tẩy độc

Binh chủng Hóa học, Bộ Tài nguyên Môi trường và Hà Nội lên kế hoạch tiêu tẩy độc khu vực nhà máy Rạng Đông trong vài ngày tới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/khu-vuc-nha-may-rang-dong-sap-duoc-tay-doc-d497785.html

VTC1

Tìm kiếm:✨

  • Nhà máy Rạng Đông, Binh Chủng Hóa học, Tẩy độc, Bộ tài nguyên và môi trường, VTC1, Lên kế hoạch, Khu vực, Hà Nội