Báo Tài Chính: Hà Nội loại bỏ 'taxi dù' khi thống nhất 5 màu sơn

Xe taxi hoạt động trên địa bàn Hà Nội phải thống nhất 5 màu sơn: vàng, đỏ, trắng, xanh, ghi từ năm 2026. Các doanh nghiệp taxi được lựa chọn các màu đã quy định và đăng ký thương hiệu riêng của mình.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh doanh, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/media/video-ha-noi-loai-bo-taxi-du-khi-thong-nhat-5-mau-son-312400.html

Tìm kiếm:✨

  • Taxi, Loại bỏ, Thống nhất, Xanh, Trắng, Vàng, Trên địa bàn, Đăng ký, Thương hiệu, Quy định, Doanh nghiệp, Lựa chọn, Hà Nội