Báo Đầu Tư: Nông thôn Hà Nội phát triển toàn diện

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn Hà Nội có nhiều đổi thay, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và hiệu quả, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/infographic-nong-thon-ha-noi-phat-trien-toan-dien-d107772.html

ĐT (Theo TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Sản xuất hàng hóa, Đổi thay, Nông thôn, Toàn diện, Chú trọng, Nông nghiệp, Đời sống, Cải thiện, Mục tiêu, Chất lượng, Hiệu quả, Quốc gia, Hà Nội