Báo VNEWS: Hà Nội phấn đầu đến năm 2019 không còn hộ nghèo

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/ha-noi-phan-dau-den-nam-2019-khong-con-ho-ngheo

Tìm kiếm:✨

  • Hộ nghèo, Năm 2019, Hà Nội