Báo VNEWS: Hà Nội hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở 48 đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/ha-noi-hoan-thanh-nghiem-thu-cap-co-so-48-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-diem

Tìm kiếm:✨

  • Nghiệm thu, Nghiên cứu khoa học, Trọng điểm, Đề tài, Hoàn thành, Cơ sở, Hà Nội