Báo VietnamNet: Chen chân dưới mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ mùng 1 tháng cô hồn

Hàng ngàn người đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) vào trưa ngày 1.7 Âm Lịch. Dù trời đổ mưa người dân vẫn chen chân đặt lễ, thắp hương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://video.vietnamnet.vn/chen-chan-dang-le-phu-tay-ho-ngay-mung-1-thang-co-hon-a-81618.html

Tìm kiếm:✨

  • Phủ Tây Hồ, Cô hồn, Đổ mưa, Thắp hương, Chen chân, Âm lịch, Đổ về, Hà Nội, Người dân