Báo VNEWS: Đối thoại với người dân vùng ảnh hưởng môi trường bãi rác Sóc Sơn, Hà Nội

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/doi-thoai-voi-nguoi-dan-vung-anh-huong-moi-truong-bai-rac-soc-son-ha-noi

Tìm kiếm:✨

  • Sóc Sơn, Đối thoại, Môi trường, Ảnh hưởng, Hà Nội, Người dân