Báo Tài Chính: Né chốt 141, nam thanh niên chạy ngược chiều gây tai nạn ở Hà Nội

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy trốn chốt của cảnh sát nên đi ngược chiều và tông trực diện vào xe khác chiều 26/6.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/media/video-ne-chot-141-nam-thanh-nien-chay-nguoc-chieu-gay-tai-nan-o-ha-noi-309162.html

Tìm kiếm:✨

  • Trực diện, Ngược chiều, Gây tai nạn, Chạy trốn, Mũ bảo hiểm, Tông, Cảnh sát, Hà Nội