Báo Quốc Hội TV: XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, LIÊN KẾT HỢP TÁC DOANH NGHIỆP CÙNG PHÁT TRIỂN

Chiều ngày 12.7, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã tổ chức Diễn đàn xúc tiến thương mại Liên kết hợp tác cùng phát triển.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/7/xuc-tien-thuong-mailien-ket-hop-tac-doanh-nghiep-cung-phat-trien/234581

Tìm kiếm:✨

  • Hiệp hội doanh nghiệp, Xúc tiến thương mại, Diễn đàn, Liên kết, Hợp tác, Hà Nội, Phát triển, Tổ chức