Báo KTĐT: Hà Nội ra quân thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với công an xã

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/video-chuc-nang-nhiem-vu-cua-cong-an-phuong-xa-lien-quan-den-pccc-cnch-tai-dia-ban-348764.html

Duy Khánh - Nguyễn Trọng

Tìm kiếm:✨

  • CNCH, Phòng cháy chữa cháy, Quản lý nhà nước, Ra quân, Công an, Công tác, Hà Nội, Thực hiện