Báo ANTĐ: Hà Nội đã triển khai hơn 1.200 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4

Tính đến nay, TP Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/ha-noi-da-trien-khai-hon-1200-dich-vu-cong-truc-tuyen-cap-do-34/818037.antd

ANTĐ

Tìm kiếm:✨

  • Tp Hà Nội, Cấp độ, Online, Mức độ, Tỉ lệ, Triển khai, Hà Nội