Báo VTC: Hà Nội quyết năm 2025 sẽ không dùng túi nilon

Hà Nội tiến tới không sử dụng túi nilon trong các hoạt động thường nhật từ năm 2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/ha-noi-quyet-nam-2025-se-khong-dung-tui-nilon-d483731.html

VTC1

Tìm kiếm:✨

  • VTC1, Thường nhật, Nylon, Túi, Tiến tới, Hà Nội, Hoạt động, Sử dụng