Báo VOV: Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 công lập của Hà Nội

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay gồm 2 phần. Phần I (7 điểm), phần II (3 điểm).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Đào tạo - Thi cử, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/de-thi-mon-ngu-van-vao-lop-10-cong-lap-cua-ha-noi-916290.vov

Sáng 2/6, gần 86.000 học sinh Hà Nội tiếp tục dự thi vào lớp 10 công lập với phần làm bài môn Ngữ văn. Thời gian làm bài là 120 phút, bắt đầu từ 8h đến 10h.

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay gồm 2 phần. Phần I (7 điểm), phần II (3 điểm).

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 công lập của Hà Nội.

Tìm kiếm:✨

  • Lớp 10, Văn hiến học, Công lập, Đề thi, Dự thi, Làm bài, Học sinh, Hà Nội