Báo PL&XH: Hà Nội triển khai hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2019

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về việc triển khai 'Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề' năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-trien-khai-ho-tro-xay-dung-thuong-hieu-lang-nghe-nam-2019-150348.html

Theo kế hoạch, Sở Công thương Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2019. Đơn vị phối hợp thực hiện gồm các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã. Đơn vị tham gia: Các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND thành phổ công nhận.

Nội dung hỗ trợ: Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu; đặt tên thương hiệu; thiết kế biểu tượng (lô gô) và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu cho các làng nghề; tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho thương hiệu làng nghề.

Sản xuất tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng

Điều kiện hỗ trợ: Các làng nghề đã được UBND thành phố công nhận danh hiệu làng nghề (chưa được hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề từ ngân sách thành phố) có nhu cầu hỗ trợ và được UBND quận, huyện, thị xã có văn bản đề nghị hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu từ nguồn ngân sách thành phố.

Việc lựa chọn các làng nghề được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2019, theo thứ tự ưu tiên: Làng nghề có kế hoạch và dự toán kinh phí về xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2019; trong đó, có phương án duy trì, phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được hỗ trợ xây dựng thương hiệu năm 2019 (Ưu tiên các làng nghề, làng nghề truyền thống đã đăng ký các năm trước nhưng chưa được hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề). Làng nghề đăng ký thực hiện đủ 3 nội dung hỗ trợ của kế hoạch, đảm bảo sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ, đồng thời có sự cân đối phân bổ hợp lý kinh phí hỗ trợ giữa các quận, huyện, thị xã.

HP

Tìm kiếm:✨

  • Năm 2019, Nông thôn, Công nhận, Thị xã, Tập huấn, Ủy ban nhân dân, Làng nghề, Thành phố, Sở Công Thương Hà Nội, Bát Tràng, Đề nghị, Gốm sứ, Thứ tự ưu tiên, Hà Nội, Xây dựng