Báo Infonet: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Đào tạo - Thi cử, được chúng tôi tổng hợp từ báo Infonet, nguồn bài: https://infonet.vn/diem-chuan-vao-lop-10-tai-cac-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-o-ha-noi-post302905.info

Điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội như sau:

Hoàng Thanh

Tìm kiếm:✨

  • Lớp 10, Điểm chuẩn, Trung học phổ thông, Công lập, Công bố, Trên địa bàn, Hà Nội