Báo VTC: Người dân Hà Nội có thể tránh ngập lụt nhờ... smartphone

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/nguoi-dan-ha-noi-co-the-tranh-ngap-lut-nho-smartphone-d475393.html

VTC14

Tìm kiếm:✨

  • VTC14, Ngập lụt, Smartphone, Tránh, Hà Nội, Người dân