Báo VTC: Cửa hàng kinh doanh trà sữa có tiếng ở Hà Nội dùng nhiều nguyên liệu nhập lậu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Ẩm thực, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/video-cua-hang-kinh-doanh-tra-sua-co-tieng-o-ha-noi-dung-nhieu-nguyen-lieu-nhap-lau-d476757.html

Phúc Thịnh

Tìm kiếm:✨

  • Trà sữa, Nhập lậu, Phúc Thịnh, Nguyên liệu, Cửa hàng, Kinh doanh, Hà Nội