Báo Thời Đại: Tuyển sinh lớp 10: Chỉ tiêu tất cả các trường ngoài công lập ở Hà Nội 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT) vừa công bố phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tất cả các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Đào tạo - Thi cử, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thời Đại, nguồn bài: https://thoidai.com.vn/tuyen-sinh-lop-10-chi-tieu-tat-ca-cac-truong-ngoai-cong-lap-o-ha-noi-2019-78613.html

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 ngoài công lập

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong năm học 2019-2020, Hà Nội có tất cả 105 trường công lập tự chủ tài chính và trường THPT ngoài công lập có tổ chức tuyển sinh lớp 10.

Trong số các trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập, hầu hết các trường tuyển sinh học sinh có hộ khẩu tại Hà Nội, chỉ có duy nhất trường THPT FPT tuyển sinh trên toàn quốc.

Thí sinh Hà Nội chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019.

Năm 2019, các trường THPT ngoài công lập sẽ tuyển sinh theo hai phương án.

Trong đó, đối với phương án tuyển sinh 1, các thí sinh sẽ thi tuyển 4 bài thi độc lập gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử tại kì thi vào lớp 10 hệ không chuyên vào ngày 2 - 3/6.

Ở phương án 2, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện cấp THCS.

Trường tuyển sinh theo phương án 2, điểm xét tuyển được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm ưu tiên. Trong đó: Điểm THCS là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Chủ yếu các thí sinh lựa chọn phương án tuyển sinh lớp 10 dựa trên kết quả học tập, rèn luyện.
Cụ thể như sau: Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10,0 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9,0 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8,0 điểm; Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7,0 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6,0 điểm; Trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

Điểm ưu tiên: Nếu học sinh có nhiều ưu tiên, chỉ tính mức ưu tiên cao nhất (điểm ưu tiên từ 0,5 đến 1,5 điểm).

Bên cạnh đó, có 2 trường là THPT Khoa học giáo dục và THCS-THPT Nguyễn Siêu tuyển sinh hệ song bằng.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tất cả các trường ngoài công lập năm 2019

Các trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 lớn như: THPT FPT (540 chỉ tiêu); THPT Lâm Nghiệp (540 chỉ tiêu); THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Cầu Giấy (504 chỉ tiêu); THPT Hoàng Cầu (450 chỉ tiêu); THPT Lê Văn Thiêm (450 chỉ tiêu)…

Dưới đây là chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và phương án tuyển sinh các trường ngoài công lập ở Hà Nội năm 2019:

Chỉ tiêu và phương án tuyển sinh lớp 10 ngoài công lập năm 2019 ở Hà Nội.

Huyền Trần

Tìm kiếm:✨

  • ĐT Hà Nội, Lớp 10, Sở GD, Tuyển sinh, Công lập, Năm học, Trung học phổ thông, Tự chủ, Chỉ tiêu, Học sinh, Công bố, Giáo dục, Hà Nội, Hạnh kiểm, Học lực