Báo TH&PL: Đại Hội Đại Biểu Hội Quản trị và Kiểm soát Nội bộ nhiệm kỳ (2019 – 2024) lần thứ nhất

Sáng ngày 12/5, tại hội trường tầng 2, nhà khách Tây Hồ - Hà Nội, đã diễn ra chương trình Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Quản Trị và Kiểm Soát Nội Bộ, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo TH&PL, nguồn bài: http://thuonghieuvaphapluat.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-quan-tri-va-kiem-soat-noi-bo-nhiem-ky-2019-2024-lan-thu-nhat-video22147.html

Tìm kiếm:✨

  • Đại hội đại biểu, Nhà khách, Tây Hồ, Nhiệm kỳ, Hội trường, Quản trị, Hà Nội, Diễn ra