Báo PL&XH: Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật của Thành phố về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-thanh-lap-doan-kiem-tra-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-146650.html

Ảnh minh họa

Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo hiểm bảo xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn Thành phố năm 2019 gồm 12 thành viên, do ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; Phó trưởng đoàn: Bà Đàm Thị Hòa - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội; Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đoàn kiểm tra, khảo sát có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm bảo xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Liên đoàn Lao động Thành phố; Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội; Bảo hiểm xã hội các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Đông Anh, Ba Đình, Thạch Thất, Mê Linh.

Trưởng Đoàn kiểm tra, khảo sát Thông báo cho đơn vị kiểm tra về nội dung, cách thức, thời gian kiểm tra, khảo sát và phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn. Thành viên Đoàn kiểm tra, khảo sát có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

TQ

Tìm kiếm:✨

  • Đàm Thị Hòa, Phạm Thanh Cao, Liên đoàn Lao động Thành, Nguyễn Quốc Khánh, Hiệp hội doanh nghiệp, Sở tư pháp, Mê Linh, Thạch Thất, Đông Anh, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Hai Bà Trưng, Sở y tế, Ba Đình, Hà Nội, Trung Quốc