Báo PL&XH: Hà Nội thành lập cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2025/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm Công nghiệp làng nghề Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-thanh-lap-cum-cong-nghiep-lang-nghe-di-nau-146626.html

Ảnh minh họa

Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu, tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. (Phạm vi, ranh giới sẽ được chuẩn xác khi Nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật), có quy mô 10ha (Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Phục vụ ngành nghề của làng nghề Dị Nậu; sản xuất đồ gỗ, sản phẩm từ gỗ, nội thất gia dụng; dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp...nhằm muc tiêu: Phục vụ mục tiêu cấp bách di dời các cơ sở gây ô nhiễm, phòng chống cháy nổ nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư trên địa bàn xã Dị Nậu; Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các tiêu chuẩn nhằm thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn; Giải quyết vấn đề nhu cầu về nhà xưởng sản xuất của làng nghề, hạn chế vấn đề lấn chiếm đất làm nhà xưởng, giảm ô nhiễm môi trường.

Tổng mức đầu tư Cụm công nghiệp: Khoảng 267,570 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư: 53,514 tỷ đồng, vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát: 26,757 tỷ đồng; Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 187,299 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ Quý III năm 2019 đến Quý I năm 2021.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25-5-2017, của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

T.Quang

Tìm kiếm:✨

  • Dị Nậu, MUC, Thạch Thất, Ưu đãi đầu tư, Hạ tầng kỹ thuật, Quy hoạch kiến trúc, Luật đầu tư, Sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Dự án đầu tư xây dựng, Ô nhiễm môi trường, Nhà đầu tư, Ô nhiễm, Pháp luật, Hà Nội