Báo PL&XH: Hà Nội phê duyệt vốn bảo trì đường bộ năm 2019

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh mục công trình cải tạo, sửa chữa đảm bảo ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-phe-duyet-von-bao-tri-duong-bo-nam-2019-146498.html

Ảnh minh họa

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định; phối hợp với Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội và Sở Tài chính trong công tác tổng hợp vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội phê duyệt bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các dự án trong năm 2019.

HP

Tìm kiếm:✨

  • HP, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Ủy ban nhân dân thành phố, Đường bộ, Dự án, Thành phố, Triển khai, Hoàn thành, Chuẩn bị, Hà Nội