Báo PL&XH: Hà Nội: Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo

Ngày 2-5, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã ký kết kết hoạch triển khai 'Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-nang-cao-nang-luc-ung-xu-su-pham-dao-duc-nha-giao-146580.html

Ngày 2-5, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã ký kết kết hoạch triển khai “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Theo đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục cần triển khai thực hiện “Đề án Văn hóa ứng xử trong trường học”. Trong tháng 5-2019, toàn bộ các trường học phải quán triệt lại với cán bộ giáo viên, nhân viện các quy định của ngành về đạo đức nhà giáo và xây dựng trường học thân thiện.

Ảnh minh họa: TTXVN

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, vê quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản mới quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh hoạt chuyên môn của Hội đồng Sư phạm, sinh hoạt công đoàn nhà trường hàng tháng và đầu năm học.

Phố biển kịp thời các văn bản, các quy định về đạo đức nhà giáo, các hành vi ứng xử trong và ngoài lớp học, trường học thông qua các buổi họp công đoàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề do công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng thực hiện.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"; "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"; "Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn"; "Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch" và giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" trong đó có đổi mới nội hàm và đưa ra các nội dung, tiêu chí cụ thể cho giáo viên và nhà trường thực hiện phù hợp với điều kiện hiện nay.

Xây dựng và phát hành tài liệu điện tử “Nhà giáo và nhà trường về tóm tắt các quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo, các thông điệp nhà giáo nên làm và hành vi nhà giáo không được làm… bằng cá hình thức tích hợp, sinh động.

Bên cạnh đó, lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần hỗ trợ cán bộ giáo viên, nhân viên có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp thông qua các buổi hội thảo, tập huấn, tọa đàm để các giáo viên chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm ở mỗi cấp học. Có thể mời chuyên gia tư vấn nhận diện, xử lý các tình huống vi phạm đạo đức nhà giáo trong lao động nghề nghiệp.

Đặc biệt, các đơn vị cần lưu ý tới việc phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; những tấm giương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa trong toàn ngành.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị mỗi phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã đăng ký 1 mô hình điểm ở mỗi cấp học về xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

HP

Tìm kiếm:✨

  • ĐT Hà Nội, Sở GD, Hội đồng Sư Phạm, Nhà giáo Hà Nội, Hà Nội, HP, Môi trường, Vi phạm, Thông tấn xã việt nam, Nghiên cứu