Báo KTĐT: Hà Nội triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm: Xử lý nghiêm nếu có vi phạm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/video-ha-noi-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-xu-ly-nghiem-neu-co-vi-pham-342699.html

D.Khánh - N.Tú - H.Hà

Tìm kiếm:✨

  • Nếu có, An toàn thực phẩm, Xử lý nghiêm, Vi phạm, Hành động, Triển khai, Hà Nội